• 1.MERKÚR reality, s.r.o.
 • CALYON, S.A.,
  pobočka zahraničnej banky
 • INVESTFINANCE Slovakia, a.s.
 • SALVE GROUP SK, a.s.
 • Accros Private Equity – Health Care, a.s.
 • CELPROJEKT, a.s.
 • ISTROLEASING, s.r.o.
 • SALVE INVESTMENTS, o.c.p., a.s.
 • Acra Capital Slovakia, a.s.
 • COLSPEDIA, s.r.o.
 • JAKO AUDIT, s.r.o.
 • SALVE24.EU, a.s.
 • Across Finance, a.s.
 • CONTO real, s.r.o.
 • K + K Technology, s.r.o.
 • SC REAL, s.r.o.
 • Across Wealth Management, o.c.p., a.s.
 • Credit Clearing Center, a.s.
 • Komunálna poisťovňa, a.s.
 • Segametal Engineering, s.r.o.
 • ADASOFT, s.r.o.
 • ČSOB poisťovňa, a.s.
 • KONTINUITA poisťovňa, a.s.
 • SLAVIA CAPITAL Energy, a.s.
 • AF REALITY II, a.s.
 • DELCO, s.r.o.
 • KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
 • SLAVIA CAPITAL Group, a.s.
 • AF REALITY, a.s.
 • ECAR Group, a.s.
 • Kúpele Dudince, a.s.
 • SLAVIA CAPITAL Services, a.s.
 • AFS – Informačné technológie, a.s.
 • EFIT, a.s.
 • LIGHTPARK, s.r.o.
 • SLAVIA CAPITAL TRADE FINANCE, a.s.
 • AFS SK, a.s.
 • Energy Humenné, a.s.
 • LOGRACO, a.s.
 • SLÁVIA CAPITAL, a.s., o.c.p.
 • AG Beverages, a.s.
 • EUROHOTEL, a.s.
 • Logwin Road + Rail Slovakia, a.s.
 • Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
 • Agro Polianka, s.r.o.
 • EXIMBANKA SR
 • MEDIATOR, s.r.o
 • SLOVLEK II, a.s.
 • AGT AGRO, s.r.o.
 • FAME Agroservice, a.s.
 • MK Brothers, a.s.
 • SLOVLEK, a.s.
 • ALBRECHT, a.s.
 • FinCo&Partners, a.s.
 • M-M Reality, s.r.o.
 • SOLLEX, s.r.o.
 • Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
 • Finsport, a.s.
 • MŠK Žilina, a.s.
 • SPORT PROPERTY, a.s.
 • ALLSCHOLA, s.r.o.
 • FPD CORPORATION SK, a.s.
 • Nehnuteľnosti Slovensko, s.r.o.
 • SPV18, a.s.
 • Alpha Armouring SK, s.r.o.
 • GB IMMO, a.s.
 • NETTEL GROUP, a.s.
 • TATRAPOMA-SKI, a.s.
 • ALT PROGRES, s.r.o.
 • Generali Poisťovňa, a.s.
 • Omega Invest, s.r.o.
 • TRIPOSA Prešov, a.s.
 • AMSLICO AIG Life poisťovňa, a.s.
 • GEODÉZIA Bratislava, a.s.
 • OTP Banka Slovensko, a.s.
 • TST Invest, a.s
 • APORES, s.r.o.
 • GEVOS Slovakia, a.s.
 • PALMA Group, a.s.
 • Union poisťovňa, a.s.
 • APS Holding, a.s.
 • HEVA, s.r.o.
 • PHARMATOP II, s.r.o.
 • UNIQA poisťovňa, a.s.
 • APS SLOVAKIA, a.s.
 • HYPOFIN – invest, s.r.o.
 • PHARMATOP, s.r.o.
 • V.O.D.S. – Eko, a.s.
 • Arca Investments, a.s.
 • HYPOFIN, s.r.o.
 • POISŤOVŇA HDI-GERLING Slovensko, a.s.
 • Veracomp Slovakia, s.r.o.
 • ARFIN, spol. s r.o.
 • CHEMLON, a.s.
 • Polianky, a.s.
 • VETY, s.r.o.
 • B & B Services, s.r.o.
 • INFOAGE, a.s.
 • PRETO, spol. s r.o.
 • VICTORIA Poisťovňa, a.s.
 • BAUD, a.s.
 • ING Bank, N.V.,
  pobočka zahraničnej banky
 • PROGRESS TRADING, a.s.
 • WBR Korytnica, a.s.
 • BENEFIT LEASING, s.r.o.
 • ING Životná poisťovňa, a.s.
 • REALITY MARKET, s.r.o.
 • WOOD TRADE, a.s.
 • BK Team Consulting, a.s.
 • INTERSET Bratislava, s.r.o.
 • RECOM, s.r.o.
 • WORLD SERVICE, s.r.o.
 • Bobák, Bollová a spol., s.r.o.
 • INTERSET Group, s.r.o.
 • RH – invest, s.r.o.
 • Wüstenrot poisťovňa, a.s.