Cenovo dostupné riešenia
pre vašu firmu na báze posudzovania a vyhodnocovania obchodov

V rámci našej činnosti poskytujeme AML & CFT Compliance služby týkajúce sa odborných činností na báze posudzovania a vyhodnocovania jednotlivých obchodov, obchodných operácií alebo obchodných vzťahov súvisiacich s legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu a preverovania KÚV, PEP a sankcií.

Aké činnosti nájdete v našich balíkoch služieb?

 • zisťovanie neobvyklej obchodnej operácie
 • zdržanie neobvyklej obchodnej operácie
 • ohlasovanie neobvyklej obchodnej operácie a komunikácia s FSJ
 • odmietnutie vykonania obchodu alebo uzatvorenia obchodného vzťahu
 • preverenie konečných užívateľov výhod
 • preverenie politicky exponovaných osôb
 • preverenie osôb v sankčných zoznamoch
 • vypracovanie stanovísk alebo usmernení
 • elektronická a bezpečná komunikácia
 • vyhodnotenie najneskôr do 24 hodín
 • zmluva o spolupráci uzatvorená na 1 rok
 • fixný mesačný paušál bez skrytých poplatkov

Potrebujete vlastné riešenie alebo máte konkrétne špecifické požiadavky?

Kontaktujte nás na: info@aml-cft.sk

Vyberte si balík služieb:

Balík MINI

cena dohodou

 • posúdenie a vyhodnotenie do 20 prípadov obchodov, obchodných operácií alebo obchodných vzťahov za 1 mesiac

Balík MEDIUM

cena dohodou

 • posúdenie a vyhodnotenie od 20 do 40 prípadov obchodov, obchodných operácií alebo obchodných vzťahov za 1 mesiac

Balík MAXI

cena dohodou

 • posúdenie a vyhodnotenie nad 40 prípadov obchodov, obchodných operácií alebo obchodných vzťahov za 1 mesiac