Náš tím odborníkov tvoria bývalí pracovníci finančnej spravodajskej jednotky s dlhoročnými pracovnými skúsenosťami, ktorí vykonávali kontrolu plnenia a dodržiavania povinností u povinných osôb za účelom prijímania opatrení v boji proti legalizácií príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu.

Všetci naši externí pracovníci spĺňajú potrebné kvalifikačné a odborné predpoklady, majú bohaté poznatky a vedomosti z oblasti legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu, dobré skúsenosti z riadenia projektu alebo tímu, strategické a kreatívne myslenie a zodpovedný prístup k práci.

Som bývalým pracovníkom finančnej spravodajskej jednotky, ktorý v období rokov 2001 až 2017 pôsobil na finančnej spravodajskej jednotke a následne na národnej protiteroristickej jednotke a venoval sa výhradne problematike boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu.

V roku 2008 som sa podieľal na tvorbe zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu do ktorého bola implementovaná III. smernica Európskej únie.

Počas svojej 19 ročnej profesionálnej praxe som prešiel viacerými pozíciami a funkciami, ktoré komplexne pokrývajú oblasť legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu a boli hlavnou súčasťou finančnej spravodajskej jednotky, v rámci ktorých som získal bohaté vedomosti, skúsenosti a zručnosti.

Som držiteľom osvedčenia, certifikátu EÚ a certifikátu NATO na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami pre stupeň utajenia „TAJNÉ“ vydaných NBÚ SR do roku 2026.

Ing. Roland Kraslan

AML&CFT Expert